0

Ο ΚVΡ CVΜΕΩΝ, ΜΑΓΙCΤΡΟC ΚΑΙ CΤΡΑΤΗΓΟC Ο RΑΡCΑΜΑC

Γνωρίζουμε ότι ο Συμεών Βαρσαμάς ήταν Στρατηγός και στρατιωτικός Μάγιστρος της Αρμενίας (Magister Militum per Armeniam).

Ο στρατιωτικός σχηματισμός των Αρμενιακών ιδρύθηκε τον 6ο αι. αποτελώντας συνέχεια του τακτικού στρατού των «Κομιτατησίων (Comitatenses)» που ίδρυσε ο Μέγας Κωνσταντίνος τον 4ο αι.

H λέξη «Comitatenses» σημαίνει «στρατός ταχείας επεμβάσεως».

Υπήρχαν 8 τέτοιοι ισχυροί και ευέλικτοι σχηματισμοί ο αριθμός των οποίων οριστικοποιήθηκε τον 6οαι. εγκατεστημένοι σε καίρια σημεία της Αυτοκρατορίας και προωθούνταν αμέσως στις εκάστοτε απειλούμενες περιοχές.

Ο επικεφαλής του κάθε σχηματισμού έφερε τον τίτλο του «Magister Militium».

Ο επικεφαλής του σχηματισμού των Αρμενιακών έφερε την προαναφερθείσα δια Λόγου Αξία (= ενεργό, προσωποπαγές, ανακλητό αξίωμα) και κυριοκαλείτο «Magister Militum per Armeniacum».

Ήδη τον 10 αι. ιδρύθηκε το «Θέμα των Αρμενιάκων» και ο επικεφαλής διοικητής του έφερε τον τίτλο του «Στρατηγού του Θέματος των Αρμενιάκων», ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα αντικατέστησε τον τίτλο του «Magister Militum per Armeniacum», ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κατείχε την 6η(πολύ υψηλή!!!) θέση στην ιεραρχική κλίμακα των δια Λόγου Αξιών του Κλητωρολογίου του Φιλοθέου που συντάχθηκε εκείνη την εποχή (10ος αι.).?

Όμως κατ? άλλη εκδοχή: οι 8 προαναφερθέντες σχηματισμοί δεν ανήκαν στον τακτικό στρατό, αλλά αποτελούσαν το «Πρεσέντο», δηλ. τις εφεδρείες της Ανακτορικής Φρουράς του Βασιλικού ή Ταγματικού στρατού και ειδικότερα είναι πολύ πιθανό να υπάγονταν απευθείας στο «Βασιλικό (Λαμπρότατο) Τάγμα των Σχολών του Μεγάλου Παλατίου» που ίδρυσε το 312 ο Αυτοκράτωρ Μέγας Κωνσταντίνος και το οποίο αρχικώς ήταν ταγμένο υπό τον «Μάγιστρο των Θείων Βασιλικών Οφφικίων των Τάξεων του Ιερού Μεγάλου Παλατίου» (δηλ. τον προκάτοχό μου εκείνης της εποχής).

Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούμαστε από το γεγονός ότι οι διοικητές 2 τέτοιων σχηματισμών που έδρευαν στην Κωνσταντινούπολη (από τους 8 που έδρευαν σε διάφορα μέρη της Αυτοκρατορίας) έφεραν των τίτλο του «Magister Militum Presentalis», δηλ. του Μαγίστρου του Πρεσέντου (δηλ. της Στρατιωτικής Εφεδρείας),ήταν αυλικοί αξιωματούχοι και έμεναν μέσα στο «Μέγα Παλάτιο», όπου έδρευε και το «Βασιλικό (Λαμπρότατο/Συγκλητικό) Τάγμα των Σχολών του Μεγάλου Παλατίου»!!!

Με την ίδια λογική γιατί να μην ανήκαν και οι υπόλοιποι 6 σχηματισμοί στο «Βασιλικό (Συγκλητικό) Τάγμα των Σχολών του Μεγάλου Παλατίου»???

Είναι τουλάχιστον πιθανό?

Η δια Βραβείου Αξία (= ισόβιος προσωποπαγής δια διασήμων απονεμόμενος τιμητικός τίτλος Ευγενείας άνευ χαρτοφυλακίου) του «Υπάτου» όχι μόνο αποδεικνύει περίτρανα τη Συγκλητική καταγωγή του Βαλ/ρσαμά, αλλά επιπλέον ενισχύει την υπόθεση ότι ο στρατιωτικός σχηματισμός των Αρμενιάκων τον οποίο διοικούσε ήταν στην πραγματικότητα τμήμα του εφεδρικού στρατού του «Βασιλικού (Συγκλητικού) Τάγματος των Σχολών του Μεγάλου Παλατίου», 

Από Εραλδική και Εθιμοτυπική άποψη οι Βυζαντινοί τίτλοι του «Υπάτου» και του «Magister Militum per Armeniacum» στους οποίους είχε προβληθεί τον 10ο αι. ο Βαλ/ρσαμάς είναι πολύ ανώτεροι ιεραρχικώς σε σύγκριση με τους δυτικούς τίτλους του «Βαρώνου (= συνοριοφύλακος)» και του «Κόμητος» οι οποίοι κατά τους 16ο και 18ο αι. απονεμήθηκαν σε απογόνους του.

Έρρωσθε!

 Εν έτει ,ζφ΄ιη΄ από κτίσεως κόσμου, μηνί Οκτωβρίωι  γ΄

Έδοξεν

Χαρίλαος, Πανυπερσέβαστος του Τάγματος της Ιεράς Συγκλήτου, Μάγιστρος των Θείων Βασιλικών Οφφικίων των Τάξεων του Ιερού Παλατίου, Αρχηγέτης του Θεοφυλάκτου Αρχαιογενούς Λαμπροτάτου Οίκου των Μεταξά, Πάτρων του Τάγματος των Βουκελαρίων και Δικηγόρος, Μεταξάς, υιός Αθανασίου ο Ιατρίδης.

Leave a Comment