0

Ο ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟC (= CVΓΚΛΗΤΙΚΟC) ΟΙΚΟC ΤΩΝ (C)ΦΡΑΝΤΖΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟV ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑC

Ο Οίκος των Σφραντζή (ή Φραντζή) υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Συγκλητικούς Οίκους της Αυτοκρατορίας της Ρωμανίας (= Βυζαντινής Αυτοκρατορίας).

Η καταγωγή των Φραντζή προ της πτώσεως της Βασιλεύουσας ήταν από την Κωνσταντινούπολη και πιο πριν πιθανώς από την Λήμνο.

Ο Οίκος αυτός συγγενεύει αποδεδειγμένα και με άλλους κορυφαίους Συγκλητικούς Οίκους με τους οποίους τα Μέλη του είχαν επιμειχθεί (προ του 1453), όπως π.χ. με τους Συγκλητικούς Οίκους των Παλαιολόγων και των Μαμωνά.

Ο δεύτερος Λεωνίδας και Πιστός εν Χριστώ τω Θεώ Βασιλεύς (των Ελλήνων) και τελευταίος Εθνομάρτυς Αυτοκράτωρ Ρωμαίων Κύρις Κωνσταντίνος ΙΒ΄ ο Παλαιολόγος ήταν και ο ίδιος συγγενής των (Σ) Φραντζή.

Ο συγγραφεύς του Χρονικού της Πολιορκίας και της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως Κυρ Γεώργιος ο (Σ)Φραντζής είχε διατελέσει πρέσβυς και ήταν μεταξύ άλλων «Πρωτοβεστιαρίτης (Νο 13)» ή σύμφωνα με άλλες πηγές «Πρωτοβεστιάριος (Νο 6)» στην ιεραρχία των Αριστοκρατών της Παλαιολογείου Αυλής (σύμφωνα με το Κλητωρολόγιο του Κυρού Γεωργίου, Σοφωτάτου Κουροπαλάτου του Κωδινού) καθώς επίσης και ο τελευταίος «Μέγας Άρχων Λογοθέτης (= Πρωθυπουργός)» της Αυτοκρατορίας.

Ήταν επίσης στενός και έμπιστος φίλος, συγκάτοικος, συμπολεμιστής και κουμπάρος με τον τελευταίο Αυτοκράτορα Κύρι Κωνσταντίνο ΙΒ΄ τον Παλαιολόγο ο οποίος του είχε βαπτίσει όλα τα παιδιά του.

Επειδή κατείχε τα παραπάνω κορυφαία Αξιώματα που του έδιναν ex officio την ιδιότητα του μέλους του Ιερού (= Αυτοκρατορικού) Κονσιστωρίου, δηλ. του Συμβουλίου του Στέμματος ή – όπως θα λέγαμε σήμερα – του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυβερνήσεως, όχι μόνον ήταν Συγκλητικός, αλλά ανήκε στην ανωτάτη (από τις 3) Τάξη των Συγκλητικών που ήταν εκείνη των  Ιλλουστρίων.

Και μάλιστα ανήκε στον Μείζονα Δόμο (Major Domvs) εκ των 2 Δόμων των Ιλλουστρίων, που ήταν εκείνος των Ενδοξοτάτων (= με μόνιμο προνόμιο φωνής και ψήφου) και Μεγαλοπρεπεστάτων (= Αριστοκρατών οι οποίοι είχαν λαμπρυνθεί επ’ Ευ-γενεία με τους Ανώτατους Τιμητικούς Τίτλους Ευ-γενείας) Ιλλουστρίων, στους οποίους συγκαταλέγονταν οι Κόμητες Κονσιστωριανοί ή Συστατήριοι ή Σιλεντιάριοι, δηλ. τα εν ενεργεία Μέλη του Ιερού Κονσιστωρίου.

Έρρωσθε!

 Εν έτει ,ζφ΄ιδ΄ από κτίσεως κόσμου, μηνί Μαρτίωι  ιη΄

Έδοξεν

Χαρίλαος, Πανυπερσέβαστος του Τάγματος της Ιεράς Συγκλήτου, Μάγιστρος των Θείων Βασιλικών Οφφικίων των Τάξεων του Ιερού Παλατίου, Αρχηγέτης του Θεοφυλάκτου Αρχαιογενούς Λαμπροτάτου Οίκου των Μεταξά, Πάτρων του Τάγματος των Βουκελαρίων και Δικηγόρος, Μεταξάς, υιός Αθανασίου ο Ιατρίδης.

Leave a Comment