0

ΤΟ RVΖΑΝΤΙΝΟ RΑCΙΛΙΚΟ ΚΑRΑΛΛΑΡΙΚΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟVΛΩΝ

Περίληψη μελέτης Χαριλάου, Πανυπερσεβάστου του Τάγματος της Ιεράς Συγκλήτου, Μαγίστρου των Θείων Βασιλικών Οφφικίων των Τάξεων του Ιερού Παλατίου, Αρχηγέτου του Θεοφυλάκτου Αρχαιογενούς Λαμπροτάτου Οίκου των Μεταξά, Πάτρωνος του Τάγματος των Βουκελαρίων και Δικηγόρου, Μεταξά, υιού Αθανασίου του Ιατρίδη.

Το Καβαλλαρικό Τάγμα των «Αθανάτων» ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα από τον Αυτοκράτορα Τσιμισκή για να αποτελέσει το επίλεκτο σώμα του και ανεβίωσε πολύ πριν την άνοδο των Κομνηνών χάρις στον Μέγα Λογοθέτη (δηλ. Πρωθυπουργό) Νικηφορίτζη για να θυμίζει όλες τις στρατιωτικές δόξες του 10ου αι.

Συγκροτήθηκε από επιλέκτους αριστοκράτες στρατιωτικούς της Ιωνίας (Μικράς Ασίας) οι οποίοι δεν μπορούσαν να υποφέρουν τον τουρκικό ζυγό και διακρίνονταν για τον πατριωτισμό τους.

Στην προσπάθειά του να ανασυστήσει τον «Βασιλικό ή Ταγματικό Στρατό» ο Αυτοκράτωρ Αλέξιος Κομνηνός εμπνεύσθηκε από τις αρχές που εμψύχωναν το Σώμα των «Αθανάτων» για να ιδρύσει το Καβαλλαρικό Τάγμα των «Αρχοντόπουλων», κατά το πρότυπο του Ιερού Λόχου των Σπαρτιατών, προκειμένου να αποτελέσει τη Βυζαντινή Λεγεώνα της Τιμής.

Το Τάγμα αυτό στο οποίο υπηρετούσαν οι γιοί των Αριστοκρατών εκείνων που θυσίασαν σε πόλεμο τη ζωή τους για την Αυτοκρατορία της Ρωμανίας, το ίδρυσε ο Αυτοκράτωρ Αλέξιος Κομνηνός επειδή ήθελε γύρω του Πατριώτες και Αριστοκράτες που να εμπνέονται από τις ίδιες αρχές με εκείνον.

Οι «Αρχοντόπουλοι» όχι μόνον υπήρξαν ένα εξαιρετικώς επίλεκτο και τιμητικό Συγκλητικό Τάγμα της Ανακτορικής Φρουράς, που ανήκε βεβαίως στο Βασιλικό (και όχι στο Θεματικό) Στρατό, αλλά επιπλέον αποτελούσε το αγαπημένο Τάγμα και το καύχημα του Αυτοκράτορος Αλεξίου Κομνηνού.

Πιστά στις πατριωτικές αρχές του Τάγματος τα μέλη του προσπαθούσαν να αγγίξουν και να ξεπεράσουν τη δόξα των Ευγενών (Συγκλητικών Αριστοκρατών για την ακρίβεια) προγόνων τους που είχαν πέσει ηρωικά στο πεδίο της μάχης θυσιαζόμενοι για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Λίγο πριν την αποστασία του Καρύκη το Τάγμα των Αρχοντόπουλων έδωσε μια άνιση μάχη εναντίον υπερπολλαπλάσιων Σκυθών, όπως οι Σπαρτιάτες του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες…

Γνώριζαν ότι κανείς τους δεν επρόκειτο να ζήσει και παρόλα αυτά δεν λιποψύχησαν και παρέμεναν στις θέσεις τους αποφασισμένοι να θυσιαστούν όπως οι πρόγονοί τους που ανήκαν στο Βασιλικό Τάγμα των Αθανάτων.

Κατά την μάχη που ακολούθησε έπεσαν ηρωικά σχεδόν όλα τα μέλη του Τάγματος και μόλις 12 επέζησαν οι οποίοι διηγήθηκαν το κατόρθωμά τους…

Το Τάγμα εκ των πραγμάτων διαλύθηκε, αλλά για τους 12 επιζήσαντες επιφυλάχθηκαν τιμές ηρώων…

Μεταξύ των Βασιλικών προνομίων που τους απονεμήθηκαν ήταν και η παραχώρηση ισάριθμων 12 αρχοντιών στις οποίες διαιρέθηκε η Κρήτη.

Ο Αυτοκράτωρ και η Σύγκλητος έκριναν ότι μόνο οι 12 αυτοί υπερήρωες που πλέον αποτελούσαν ινδάλματα, θα μπορούσαν να επανασυνδέσουν την Κρήτη με την Φιλόχριστο των Ρωμαίων Πολιτεία (= Ρωμανία/Βυζαντινή Αυτοκρατορία) και να αποτρέψουν τον βέβαιο επερχόμενο εξισλαμισμό της, που θα ακολουθούσε το πραξικόπημα του Καρύκη (όπως ακριβώς συνέβη στην Κύπρο το 1974!!!…).

Πράγματι οι Κρητικοί τάχθηκαν αμέσως στο πλευρό των 12 ηρωικών Αρχοντόπουλων οι οποίοι κατέφθασαν εκεί με τις Οικογένειές τους…

Κι έτσι η Κρήτη παρέμεινε Ελληνική και Χριστιανική…

Copyright © 2010 για όλο τον κόσ?ο: Χαρίλαος Α. Ιατρίδης. Το κείμενο, τα στοιχεία και οι εικόνες, (περιλαμβάνονται και τα λογότυπα, τα σήματα, τα σύμβολα, τα εμβλήματα, τα διαγράμματα, τα σχήματα κλπ) που παρατίθενται προορίζονται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση των Μελών της «Φιλοχρίστου των Ρωμαίων Πολιτείας» και απαγορεύεται αυστηρώς η ?ε οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, μετάδοση, ανα?ετάδοση, ?ετάφραση ανατύπωση ?ε οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (μηχανικό, έντυπο, ηλεκτρονικό, τηλεοπτικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως, οπτικοακουστικό κλπ) του συνόλου ή/και ?έρους του παρόντος κειμένου, ή/και των στοιχείων του, ή/και και των εικόνων του, έστω και περιληπτικά, ή/και κατά παράφραση ή/και κατά διασκευή, ή/και κατά τροποποίηση ή/και κατά αλλοίωση, ή/και κατ? αποκοπή χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη (Ν. 2121/93, άρθ. 51). Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για Δη?όσιες Υπηρεσίες, Βιβλιοθήκες, Πανεπιστήμια, Οργανισμούς, Ερευνητικά Κέντρα (άρθ. 18). και εν γένει για οποιουδήποτε είδους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, της Ελλάδας και του εξωτερικού κ.τ.λ. Οι παραβάτες διώκονται (άρθ. 13) και επιβάλλονται κατά τον νό?ο κατάσχεση, αστικές και ποινικές κυρώσεις (άρθ. 64-66).

Leave a Comment