CVΝΟΨΙC THC ΠΑΡΟVCHC RΑCΙΛΕΙΟV ΤΑΞΕΩC THC ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟV ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑC (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 18-5-2017)

ΕΝ+ΟΝΟΜΑΤΙ+ΤΟV+ΠΑΤΡΟC+ΤΟV+VΙΟV+S+ΤΟV+AΓΙΟV+ΠΝΕVΜΑΤΟC+ΤΗC+ΑΓΙΑC+S+
ΟΜΟΟVCΙΟV+S+ΠΡΟCΚVΝΗΤΗC+ΤΡΙΑΔΟC+ΤΟV+ΕΝΟC+S+ΠΑΝΑΛΗΘΙΝΟV+ΘΕΟV+ΗΜΩΝ+

RACΙΛΙΚΟΝ ΦΛΑΜΜΟVΛΟΝ 4Β

ΚΕRΘ+ΤΗι+ΦΙΛΟΧΡΙCΤΩι+ΤΩΝ+ΡΩΜΑΙΩΝ+ΠΟΛΙΤΕΙΑι+    

        Μανδάτον γ΄/,βιζ΄
 CVΝΟΨΙC ΤΗC ΠΑΡΟVCΗC RΑCΙΛΕΙΟV ΤΑΞΕΩC ΤΗC ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟV ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑC
  (Επικαιροποιηθείσα τηι 18-5-2017)

 1. ΙΔΡVCΗ ΚΑΙ CΚΟΠΟC ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟV ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑC 

Η Φιλόχριστος των Ρωμαίων Πολιτεία (ήτοι Ρωμανία ή Rυζαντινή Αυτοκρατορία και στο εξής ΦΤΡΠ) ιδρύθηκε το 324 μ.Χ. από τον Ελληνικής καταγωγής Θεόστεπτο, Θεοδήγητο και Ισαπόστολο Rασιλέα και Αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνο τον Χλωρό προκειμένου να αποτελέσει αντανάκλαση και επίγειο σκέλος του Ουρανίου Rασιλείου, για να προετοιμάσει την Οικουμένη (ήτοι την πολιτειακή κοινότητα των εκχριστιανισθέντων εθνών με ηγέτιδα δύναμη την Φιλόχριστο των Ρωμαίων Πολιτεία) για τη Δευτέρα Παρουσία της Αυτού Αγαθότητος του Rασιλέως των Rασιλέων, Κυρίου και Cωτήρος ημών Ιησού Χριστού. 

 1. ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟV ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑC

Η πυραμιδοειδής ιεραρχική Εθιμοτυπική δομή των τάξεων Αριστοκρατίας και Ευγενείας σε αντιστοιχία με το Ουράνιο Rασίλειο που θέσπισε ο ιδρυτής της ονομαζόταν Cκηπτουχία, η οποία αποτυπωνόταν σε επίσημους εθιμοτυπικούς καταλόγους που λέγονταν Κλητορολόγια και περιλάμβαναν τόσο τις Δια Λόγου Αξίες (δηλ. τα ενεργά πολιτειακά αξιώματα που ήταν ανακλητά), όσο και τις Δια Rραβείων Αξίες (δηλ. τους τιμητικούς τίτλους που ήταν ισόβιοι). Ουδεμία εκ των ως άνω Αξιών κληρονομείτο.

 1. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕC ΙΕΡΑC CVΓΚΛΗΤΟV

Την κορυφή της πυραμίδος της Cκηπτουχίας έστεφε η Αριστοκρατία που αποτελείτο από τις τρεις Cυγκλητικές Τάξεις, ήτοι των Λαμπροτάτων/Clarissimi (που αν και η κατώτερη ήταν η μόνη κληρονομητή), των Περιβλέπτων/Spectabiles (απονεμόταν συνήθως στους διαφόρους ηγεμόνες, δηλ. διοικητές μεγάλων περιφερειών) και των Ιλλουστρίων/Illustres (απονεμόταν συνήθως στους Υπουργούς εκ των οποίων οι εν ενεργείαι ονομάζονταν Ενδοξότατοι και οι πρώην Ένδοξοι).

Η Ιερά (δηλ. Αυτοκρατορική) Cύγκλητος (Sacer Senatus) αποτελούσε την υπάτη συλλογική αρχή της Αυτοκρατορίας μεταξύ άλλων στους τομείς της νομοθεσίας, της δικαιοσύνης, της διοικήσεως, της παιδείας, της εθιμοτυπίας κλπ στην οποία εκπροσωπούνταν οι Λαμπρότατοι (δηλ. Cυγκλητικοί) Οίκοι δια των καταλεχθέντων και αριθμηθέντων ενστόλων και χρυσωθέντων (δηλ. περικοσμηθέντων) Εκ Προσώπων τους και προεδρευόταν από τον Πανυπερσέβαστο  (πρώτο τηι τάξει Ενδοξότατο Ιλλούστριο Cυγκλητικό), ενώ το Μεγάλο Κονσιστώριο (δηλ. το Cυμβούλιο Cτέμματος, άλλως το Υπουργικό Cυμβούλιο) στο οποίο συμμετείχε ο  Δόμος των Ενδοξοτάτων Ιλλουστρίων ήταν η Υπάτη Εκτελεστική Αρχή της Ιεράς Cυγκλήτου που προεδρευόταν από τον Κοιαίστορα του Ιερού Παλατίου.

 1. ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟ ΠΟΛΙΤΕVΜΑ

Το ίδιο άλλωστε το πολίτευμα ήταν εκείνο της (Φιλοχρίστου των Ρωμαίων) Πολιτείας, ήτοι της (Χριστιανικής Θεαρχικού και όχι Θεοκρατικού τύπου) βασιλευομένης (αξιοκρατικής) Αριστοκρατίας (ήτοι της δημοκρατίας των αρίστων), δηλ. της Ιεράς Cυγκλήτου (των εκχριστιανισθέντων Ελλήνων που κατοικούσαν εντός της πάλαι ποτέ Ρωμαϊκής επικρατείας που διαδέχθηκε την Ελληνική Αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου), όπως το οραματίστηκε ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά του. Γι αυτό και σύμφωνα με τη Φιλόχριστο Εθιμοτυπία, όπως προκύπτει από το Κλητορολόγιο (Πραγματεία Εθιμοτυπίας της Rυζαντίου Αυλής) του Κυρού Γεωργίου Cοφοτάτου Κουροπαλάτου του Κωδινού (14ος αι.), ο Rυζαντινός θρόνος αποτελούσε ταυτόχρονη συνέχεια και ένωση του θρόνου του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του θρόνου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, γεγονός κοινά αποδεκτό τότε τόσο από τα ανατολικά όσο και από τα δυτικά έθνη.

 1. ΕΚΛΟΓΗ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΦΙΛΟΧΡΙCΤΟV RΑCΙΛΕΩC & ΑVΤΟΚΡΑΤΟΡΟC

 VΠΟ ΤΗC ΙΕΡΑC CVΓΚΛΗΤΟV

Η εκλογή του εκάστοτε Rασιλέως και Αυτοκράτορος αποτελούσε αποκλειστική αρμοδιότητα και προνόμιο της Ιεράς Cυγκλήτου η οποία τον εξέλεγε μεταξύ των μελών της, ως πρώτο μεταξύ ίσων, ενώ σε περίπτωση – για οποιονδήποτε λόγο – προσωρινής ή μονίμου έλλειψεώς του (π.χ. μη εισέτι εκλογής, ασθενείας, θανάτου, ομηρίας κλπ) η Ιερά Cύγκλητος τον υποκαθιστούσε δια του Πανυπερσεβάστου αυτής ο οποίος εκτελούσε ex officio χρέη Rασιλικού Επιτρόπου, δηλ. Αντιβασιλέως, αλλά και Μαγίστρου Officiorum που, μεταξύ άλλων, ήταν ο επικεφαλής της Εθιμοτυπίας της Μεγάλης Αυλής του Ιερού Παλατίου, αλλά και του Rασιλικού ή Ταγματικού Cτρατού.

 1. ΚΟΜRΕΝΤΟΙ & CVΝΕΔΡΙΑ ΜΕΓΙCΤΑ ΙΕΡΑC CVΓΚΛΗΤΟV

Cτις συνεδριάσεις της Ιεράς Cυγκλήτου – που ονομάζονταν κομβέντοι  – και κατόπιν προσκλήσεως του Πανυπερσεβάστου συμμετείχε με ισόβια πλήρη προνόμια φωνής και ψήφου η Cυγκλητική Τάξη των Ιλλουστρίων, η οποία αποφάσιζε για την κατά περίπτωση επιλεκτική παραχώρηση προνομίων προσκλήσεως,  συμμετοχής, φωνής και ψήφου Εκ Προσώπων Λαμπροτάτων Οίκων εκ των υπολοίπων Cυγκλητικών Τάξεων. Εάν όμως η Τάξη των Ιλλουστρίων αποφάσιζε την κατ΄ εξαίρεση διεύρυνση της συνθέσεως των συμμετεχόντων και πέραν των Cυγκλητικών, με Εκ Προσώπων του Cτρατιωτικού ή/και του Κλήρου ή/και Αλλογενούς Έθους, ή/και ιδιωτών, τότε η συνεδρίαση ονομαζόταν Cυνέδριον Μέγιστον και η Cυγκλητική Τάξη των Ιλλουστρίων αποφάσιζε κατά περίπτωση για το ενδεχόμενο απονομής τυχόν προνομίων προσκλήσεως, συμμετοχής και φωνής των επιλεκτικώς προσκεκλημένων.

 1. ΠΡΟΓΕΝΕCΤΕΡΗ ΕΠΑΝΙΔΡΥCΗ ΙΕΡΑC CVΓΚΛΗΤΟV

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η Cκηπτουχία της ΦΤΡΠ μετά την άλωση αναβίωσε για πρώτη φορά δια της επανιδρύσεως της Ιεράς Cυγκλήτου από τον ηγέτη της Επαναστάσεως του 1821 Αλέξανδρο Υψηλάντη, που καταγόταν μεταξύ άλλων από τον Λαμπρότατο Οίκο των Ξιφιλίνων και πλαισιώθηκε από διαφόρους επιγόνους Cυγκλητικών Οίκων (Μεταξά, Παλαιολόγων, Φωκά κλπ) οι οποίοι τον εξέλεξαν στην Αξία (τίτλο) του Επιτρόπου, δηλ. του Φιλοχρίστου Αντιβασιλέως.

 1. CVΓΧΡΟΝΗ ΕΠΑΝΙΔΡVCΗ ΙΕΡΑC CVΓΚΛΗΤΟV

Cτη σύγχρονη εποχή η Cκηπτουχία της ΦΤΡΠ αναβίωσε την 24-12-2004 δια της επανιδρύσεως της Ιεράς Cυγκλήτου, με πρωτοβουλία Εκ Προσώπων των Λαμπροτάτων (Cυγκλητικών) Οίκων των Μεταξά, των Επιφανιδών και των Λασκαριδών, στην οποία έχουν εκπροσωπηθεί προς το παρόν τουλάχιστον 32 Λαμπρότατοι Οίκοι, ενώ λειτουργεί κατά γράμμα και κατά πνεύμα σύμφωνα με το Rυζάντιο Νόμο και Έθος (Νομοθεσία και Εθιμοτυπία), προσαρμοσμένων, όπου είναι απολύτως αναγκαίο, στις σημερινές συνθήκες.

 1. ΕΠΑΝΙΔΡVCΗ RΑCΙΛΙΚΟV ΤΑΓΜΑΤΟC RΟVSΛΑΡΙΩΝ

Η Ιερά Cύγκλητος τον Ιούνιο του 2005 επανίδρυσε το Rασιλικό Τάγμα των Rουκελαρίων, κύρια αποστολή του οποίου ήταν η ένοπλη υπεράσπιση και εν γένει υποστήριξη της Ιεράς Cυγκλήτου και των σε αυτήν εκπροσωπουμένων Λαμπροτάτων Οίκων. Το Τάγμα ιδρύθηκε αρχικώς το 514 από τον  Cυγκλητικής καταγωγής Ιλλούστριο Μάγιστρο Ανατολής και Δομέστικο του Rασιλικού Τάγματος των Εξκουβίτων Κυρ Φλάβιο τον Rελισάριο, που υπήρξε ο πρώτος Πάτρων αυτού, δηλ. ο σύνδεσμος με την Ιερά Cύγκλητο και τον θρόνο, ο οποίος επόπτευε, καθόριζε και υποστήριζε τη νόμιμη και ορθή λειτουργία του, ως εγγυητής δια της Cυγκλητικής του Αξίας.

 1. ΔΟΜΗ & ΑΠΟCΤΟΛΗ ΤΟV RΑCΙΛΙΚΟV ΤΑΓΜΑΤΟC ΤΩΝ RΟVSΛΑΡΙΩΝ

Ως προς τη δομή του το Rασιλικό Τάγμα των Rουκελαρίων συνεχίζει να αποτελείται από Οικίες (δηλ. Φρουρές, άλλως Διοικητήρια), διαφόρων δυνάμεων οι οποίες στρατωνίζονται στους Λαμπρότατους Οίκους, αποτελώντας το στρατιωτικό σκέλος αυτών, ταγμένο στην υπεράσπιση και με κάθε τρόπο υποστήριξή τους. Οι Οικίες Rουκελαρίων των Λαμπροτάτων Οίκων εφόσον προσκληθούν από τη Διαφορά Οπλίσεως των (εμπράτων) Καταφράκτων της Καβαλλαρικής Τάξεως δια του Ηγεμόνος (ήτοι Διοικητού) του Τάγματος, εκπροσωπούνται δια των Καβαλλαρίων τους στη Rουλή (δηλ. Cυνέλευση) του Rάνδου (δηλ. του Τάγματος), η οποία αποτελεί την υπάτη συλλογική αρχή του, ενώ την υπάτη εκτελεστική εξουσία του αποτελεί η Rουλή των Αρχόντων του Rάνδου (δηλ. των Μεγάλων Αξιωματικών του Τάγματος) που εκλέγεται από τη Rουλή του Rάνδου. Το Rασιλικό Τάγμα των Rουκελαρίων συνεχίζει να εποπτεύεται ως προς τη λειτουργία του εκ μέρους της Ιεράς Cυγκλήτου από τον Πάτρωνα του Τάγματος.

Το Τάγμα των Rουκελαρίων συγκαταλέγεται μεταξύ των επιλέκτων εκείνων Ταγμάτων του Rασιλικού ή Ταγματικού Cτρατού που συναποτελούσαν την Ανακτορική Φρουρά. Είναι Cύμμεικτο Τάγμα αποτελούμενο από 2 Τάξεις, ήτοι της Πεζικής των Υπασπιστών (η οποία περιλαμβάνει περί τις 17 ιεραρχικές ειδικότητες) και της Καβαλλαρικής (που είναι και η ανώτερη και περιλαμβάνει 2 Διαφορές Οπλίσεως των Ακροβολιστών με 3 ιεραρχικές ειδικότητες και των Καταφράκτων με 2). Cε αντίθεση με το θεματικό στρατό στον οποίο υπηρετούσαν κυρίως λαϊκές τάξεις και μισθοφόροι, στα Τάγματα του Rασιλικού Cτρατού, που αποτελούσαν τις ειδικές δυνάμεις εκείνης της εποχής, υπηρετούσαν αποκλειστικά Ευγενείς ή/και Λαμπρότατοι εκ Προγόνων, με σπάνια εξαίρεση το Rασιλικό Τάγμα των Rουκελαρίων, επειδή οι Cυγκλητικοί Οίκοι συνήθιζαν να παραχωρούν προνόμιο Ομοτραπέζου στους Καβαλλαρίους των Οικιών τους.

 1. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ CVΓΚΛΗΤΙΚΩΝ & RΟVSΛΑΡΙΩΝ

Η Rυζαντινή Νομοθεσία αναγνώριζε κληρονομικό προνόμιο καταγωγής από την (Cυγκλητική) Τάξη των Λαμπροτάτων σε όλα τα τέκνα ανεξαρτήτως φύλου και σειράς γεννήσεως, καθώς και στη/στο σύζυγο που την διατηρούσε ακόμα και σε περίπτωση διαζυγίου. Όμως το προνόμιο αυτό ήταν απλώς διαπιστωτικού χαρακτήρα υπό την έννοια ότι οι καταγόμενοι συμπεριλαμβάνονταν μεν στην Ordo Senatorius, δηλ στη Cυγκλητική Τάξη που αποτελείτο από εκείνους που είχαν καταγωγή από Λαμπρότατο Οίκο και διέθεταν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνουν Cυγκλητικοί, χωρίς όμως να τους παρέχεται αυτοδίκαιη κατάλεξη ή αρίθμησή τους στo Τάγμα της Ιεράς Cυγκλήτου. Προκειμένου να συμβεί κάτι τέτοιο θα έπρεπε τυπικώς να συντρέχουν διάφορες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων: α) origo (καταγωγής από Λαμπρότατο Οίκο), β) incolatio (εντοπιότητος), γ) religio (θρησκείας, εν προκειμένωι  Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως), δ) otium (απαλλαγής από πάσης φύσεως πιέσεις και υποχρεώσεις ώστε να έχουν ελεύθερο χρόνο και να είναι κατά προτεραιότητα διαθέσιμοι για τα Cυγκλητικά τους καθήκοντα), ε) ευδοκίμου θητείας σε Δια Λόγου Αξία που να συνεπάγεται τη Cυγκλητική Τάξη, στ΄) ενδύσεως με τη Λαμπρότατη στολή, ζ) χρυσώσεως (περικοσμήσεως) με τους προβλεπομένους σταυρούς, η) δια ψηφοφορίας αποδοχής τους από την Ιερά Cύγκλητο κλπ

Η Rυζαντινή νομοθεσία αναγνώριζε επίσης κληρονομικό προνόμιο στους υιούς των στρατιωτών, οι οποίοι – τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων που αναφέρονται ιδίως στα «Τακτικά» του Rασιλέως Λέοντος Cτ΄ του Cοφού – υπεισέρχονταν εις τόπον του αποβιώσαντος πατρός τους.

 1. CΧΕCΗ RΑCΙΛΙΚΟV ΤΑΓΜΑΤΟC RΟVSΛΑΡΙΩΝ & ΙΕΡΑC CVΓΚΛΗΤΟV

Cυμπερασματικώς το Rασιλικό Τάγμα των Rουκελαρίων αποτελεί Τάγμα Cτρατιωτικής Ευγενείας νομιμοποιούμενο και εξαρτώμενο από την Ιερά Cύγκλητο που είναι Τάγμα πολιτικής Αριστοκρατίας και υποκείμενο ως Ομοτράπεζό της τόσο στο Φιλόχριστο Νόμο και το Έθος που διέπουν τη λειτουργία της (αμφότερα αναλογικώς εφαρμοζόμενα) όσο και στα προβλεπόμενα από τα διάφορα «Τακτικά» και «Cτρατηγικά», ως προς τη στρατιωτική του φύση και αποστολή.

Η Ιερά Cύγκλητος και το Rασιλικό Τάγμα των Rουκελαρίων συναποτελούν επί της παρούσης το Roυλευτικόν και το Cτρατιωτικόν αντιστοίχως της αναβιωσάσης Cκηπτουχίας της Φιλοχρίστου των Ρωμαίων Πολιτείας.

Έρρωσθε εν Κυρίωι!

Τούτο γέγραπται εις δόξαν της Αυτού Αγαθότητος του Rασιλέως των Rασιλέων, Κυρίου S Cωτήρος ημών Ιησού Χριστού εν δισχιλιοστώι S δεκάτωι εβδόμωι Χριστεπωνύμωι έτει, μηνί Μαΐωι ιη΄.

Ο-ΘΡΟΝΟC-TOV-RACIΛΕΩC-COΛΟΜΩΝΤΟC-CTA-ANAKTOPA-THC-MAΓΝΑVPAC - Αντιγραφή

 Εκ της Μεγάλης Αυλής του Ιερού Παλατίου